لک های پوستی مشکل بیشتر خانمهای باردار :

لکهای پوستی یکی از شایعترین علل مراجعه به پزشکان است. اگرچه این مسآله تنها از نظر زیبایی اهمیت دارد، ولی باتوجه به تاثیرات روانی اجتماعی و اقتصادی به راحتی نمیتوان از آن گذشت.
یکی از شایعترین لک های پوستی ملاس

دغدغه لک های پوستی بعد از بارداری

لکهای پوستی یکی از شایعترین علل مراجعه به پزشکان است. اگرچه این مسآله تنها از نظر زیبایی اهمیت دارد، ولی باتوجه به تاثیرات روانی اجتماعی و اقتصادی به راحتی نمیتوان از آن گذشت.

یکی از شایعترین لک های پوستی ملاسما است، هرچند گاهی لک های حاملگی هم نامیده میشود اما الزاماً در بارداری ایجاد نمیشود .

شایعترین سن بروز این لک ها بین 20-30 سالگی است.

این لک ها بصورت لک های قهوه ای مسطح ،بدون خارش و بدون علامت ظاهر میشوند، رنگ آنها از کک و مک تیره تر، اندازه بزرگتر و یکدست تری دارند.

این لک ها بیشتر بصورت قرینه پل بینی، گونه ها، پیشانی و با شیوع کمتر چانه را درگیر میکنند.

علل ایجاد ملاسما :

اگرچه علت اصلی بروز این لک ها شناخته شده نیست، ولی در افراد با سابقه خانوادگی بیشتر دیده میشود و آنچه مسلم است، این است که این لک ها در اثر افزایش رنگدانه های پوست در نواحی مبتلا ایجاد میشوند.

1. این حالت معمولا در طی سه ماهه دوم و سوم بارداری و بعلت عوامل هورمونی دیده میشود و “کلواسما” یا ماسک بارداری نامیده میشود.

2. قرص های جلوگیری از بارداری هم بعلت تغییرات هورمونی میتوانند باعث ملاسما شوند. اگرچه هورمونی درمانی بعد از یائسگی به ندرت باعث ایجاد این لک ها میشود.

3. اشعه خورشید فرد را مستعد ملاسما میکند، اشعه ماورابنفش خورشید و حتی نور شدید لامپ میتواند سلولهای رنگدانه را در پوست تحریک کند.

4. افراد با پوست تیره تر ملانوسیت های فعال تری نسبت به افراد با پوست روشن دارند. بنابراین در این افراد تغییرات هورمونی یا نور آفتاب اثرات بیشتری در ایجاد این لک ها برجای میگذارد.

5. هرگونه تحریک پوست ممکن است باعث افزایش رنگدانه در افراد با پوست تیره شود که باعث بدتر شدن ملاسما میشود